कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
अम्विका प्रसाद चौलागाँई कार्यकारी अधिकृत ९८५२८४४१११
मनोज निरौला लेखा अधिकृत
नविन कुमार देव इन्जिनियर
रिजन पोखरेल ना.सु पञ्जिकरण शाखा
निर्मला नेपाल ना.सु
राजेश कुमार यादव खरिदार
योगराज पोखरेल खरिदार
सुरेन्द्र नारायण चौधरी खरिदार