औषधी तथा सर्जिकल सामान खरिद सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्ववानको सुचना ।