कंचनरुप नगरपालिकाको पहलमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कंचनपुरमा सर्प दंश सेवा संचालन सम्बन्धि सुचना ।।