कञ्चनरुप नगरपालिकामा अतिविपन्न संकटासन्न र श्रमिक परिवारहरुलाइ राहत वितरणको सुची ।