उन्नत जातको धानको बीउ खरीद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र आहवानको सुचना ।