कञ्चनरुप नगरपालिकाको घटना दर्ता अभियान सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।