कञ्चनरुप नगरपालिका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।