कञ्चनरुप नगरपालिका-१२ को धर्मेश्वर धारापानी क्षेत्र भित्र पूर्वाधार निर्माण तथा संरक्षण आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना ।