कञ्चनरुप न पा को सार्वजनिक पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सूचना । ।