करारमा स्वयंसेवक शिक्षकहरुको (माध्यमिक) पूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।