कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा जारी गरिएको सार्वजनिक सुचना।