कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी सर्वसाधारणको जानकारीका लागि जारी गरिएको सुचना ।