चालक तथा सहचालक प्रयोगात्मक अन्तरवार्ता मिति तोकिएको सूचना