छोरी शिक्षा बीमा शिविर संचालन र छोरीहरुको स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धी सुचना ।।