राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना ।