राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग अन्तर्गत रहने सेवा इकाईको लागि एम. आइ. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको शिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धि सुचना ।