विश्ब दृष्टी दिवस र यस कन्चनपुर प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र मा आँखा उपचार को सेवा सुचारु!