सप्तरी जिल्ला अदालतको सेवा प्रवाह (संचालन) सम्बन्धि सुचना ।।।