सुपरीवेक्षकको लिखित परीक्षा र मौखिक अन्तरवार्ताको मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।