D. PHARMA र ANM को लिखित परीक्षाको नतिजा र मौखिक अन्तरवार्ताको सूचना ।